Bilgi Talep Formu

Boru Hattı Koruması (Akaryakıt, Gaz ve Su)

Öncelikle; koruma önlemlerini özelleştirebilmek için özel riskleri ve tehditleri belirleriz. Risk ve Tehdit Değerlendirmesinde elde edilen bulgulara dayanarak en uygun maliyetli güvenlik çözümlerini uygularız.
blog image

Yapılacak olan değerlendirme; söz konusu boru hattına özel riskleri ve tehditleri tanımlar. Tehdit değerlemesi daha çok vandalizm, terör ve hırsızlığa yönelik olmakla birlikte sadece bunlarla sınırlı değildir. Ana riskler belirlendikten sonra nihai amaç; boru hattı güvenliği için en düşük maliyetle mümkün olan en yüksek güvenliği sağlamaktır. Bahse konu güvenlik çözümlerimiz;

PEMEX - Meksika Devletine Ait Petrol Şirketi, Meksika,

Noble Energy - Doğal Gaz Arama Şirketi, İsrail,

CFE - Federal Elektrik Komisyonu, Meksika,

Ecopetrol - Kolombiya Devletine Ait Petrol Şirketi, Kolombiya, S.A.

gibi önemli enerji tesislerinde aktif olarak kullanılmaktadır.