Bilgi Talep Formu

İnşaat Proje Yönetimi

Proje yönetimi, yatırımcının projedeki başarısı için, profesyonellerce oluşturulmuş bir ekip tarafından, bütünleşik sistem ve prosedürlerin uygulanması anlamındadır.

Bu sistem ve prosedürler, farklı uzmanlıkları ve tarafları projede etkin ve anlamlı biçimde kullanmak amacı ile tasarlanmışlardır.

Bu husus bütünleşik uzmanlık yaratarak bireysel uzmanlığınkinden daha fazla yarar sağlamayı hedefler. Proje yönetiminde, sürecin kategorilere ve aşamalara bölünmesi, her aşamanın daha fazla detayla ve ayrıntı ile çalışılabilmesine olanak tanır.

Bu detay ve ayrıntıların tanımlanması ile birlikte, formülüze edilebilir bir yapı ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sistematiğin kurulmasının ardından, verilerin şekillendirilmesi (toplanması, filtrelenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, güncellenmesi vb.) zaman ve anlaşılabilirlik açısından daha da kolaylaşmaktadır. İnşaat Proje Yönetimi Yöntemi konusunda en doğru modelleme ve tanımlama şöyledir:

  • Maliyet Yönetimi
  • Zaman Yönetimi
  • Kalite Yönetimi
  • Satınalma Yönetimi
  • İnşaat Yönetimi

Bu kategoriler birbirlerini dışlamamakta ve birbirleriyle bağlantılı olarak inşaat proje yönetim sürecinin tümleşik unsurları niteliğinde bulunmaktadırlar.