Bilgi Talep Formu

Zaman Yönetimi

blog image
  • Yapılacak imalatların listelenmesi,
  • Listelenen bu imalatların miktarlarını da göz önüne alarak sürelerinin belirlenmesi, Uygulama projesinden alınan metrajlar (miktarlar) doğrultusunda “İmalat İş Programı (CPM)” nın MS Project bilgisayar programı ile hazırlanması,
  • Tüm alt yüklenicilere yapacakları imalat bölümleri ile ilgili bölüm ve terminleri gösteren programın verilmesi,
  • Yaşayan bir program olması için ilerlemeler sonucu ortaya çıkmış son durumun, belli periyotlarla güncellenmesi ve revize edilmesi,
  • İlerleme durumları ve alt yüklenici performanslarının izlenerek performans değerlendirmesi yapılması ve olası gecikmelerin önceden tespit edilerek, gerekli önlemlerin alınması,
  • İş programı doğrultusunda imalatlar için gerekli ekip/ekipmanın belirlenmesi.

Daha ayrıntılı bilgi almak için şimdi bize yazın.